Joseph H. Pilates, yazdığı iki kitapta geliştirdiği  “kontroloji” egzersizlerinin farkını, nasıl uygulanması gerektiğini ve gerekçelerini büyük bir tutku ile aktarmıştır. Bugün “pilatesin prensipleri” olarak ele aldığımız bu yaklaşımlar, Pilates’in kitaplarında ve yazılarında yer alan veya öğrencilerine aktardığı bilgilerin ve düşünce tarzının ortak bir çıkarımıdır.

Gelişmekte olan hareket bilimi sayesinde güncellenmeye devam etse ve Pilates okullarına göre değişkenlik gösterse de, temel olarak 6 başlıkta toplanır. Bu altı ilkenin birbirleriyle nasıl bütünleştiğini anlamak, egzersizlerin sonucunda deneyimlenen bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlük kombinasyonunu da açıklar.

“Pilates Metodu, size bedeninizin insafına kalmayı değil, kontrolünü ele almayı öğretir!”

Joseph Pilates

Nefes: Birinci ve en temel prensip olarak düşünülebilir. Pilates’in kendi sözleri ile; yaşamın ilk ve son eylemi nefes alıp vermektir. Yaşamımız buna bağlıdır. Egzersizler sırasında doğru nefes almak, güçlü nefesler vererek hareketleri desteklemek oldukça önemlidir.

Merkez: Kabaca alt kaburgalar, karın, bel ve kalça arasındaki bölge merkez, “core” ya da “powerhouse” olarak tanımlanır. İç organları ve omurgayı ayakta tutan kas sistemi buradadır. Egzersizler sırasında zihinsel ve bedensel odağını burada tutmayı, dolayısıyla merkezden alınan güç ile ve ağırlık merkezini koruyarak denge içinde hareket etmeyi hedefler. 

Konsantrasyon: Egzersiz sırasında maksimum faydaya erişmenin yolu, tüm dikkatini yaptığın harekete çevirmekten geçer. Beden ve zihin koordinasyonu, yaptığın harekete, doğruluğuna ve detaylarına odaklanmakla mümkündür. 

Kontrol: Bedeni hareket ettiren ve yönlendiren zihindir. Farkındalık içerisinde yapılan hareketler, sadece bedensel değil, zihinsel kondisyonun da temelidir. 

Akıcılık: Pilates hareketleri kendi içinde bir ritm, zerafet ve akıcılık içerisinde yapılır. 

Kesinlik: Hareketler belli, belirsiz değil; tam bir netlik ve uyum içinde yapılır. Yerleşimler, hizalamalar ve eksen/hareketin aksiyal boyutu önemlidir.